Advies Jeugdraad op Meerjarenplan Stad Menen

De Meense Jeugdraad nam het meerjarenplan 2014-2019 van stad Menen onder de loep. De Jeugdraad vraagt bijzondere aandacht voor jeugdlokalen.

Tegen ten laatste 15 januari 2014 moet Stad Menen haar meerjarenplanning indienen bij de Vlaamse overheid. Op basis van deze meerjarenplanning kan stad Menen subsidies krijgen voor de manier waarop ze inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten. Eén van die prioriteiten is ‘De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene zin’. Hierin schuilt een mooie kans voor stad Menen om extra middelen aan te trekken waarmee jeugdbewegingen ondersteund (en jeugdlokalen gebouwd) kunnen worden. Lees het advies van de jeugdraad.