Bouw nieuwe scoutslokalen Menen start in maart

 

Het is eindelijk zover, ten laatste eind maart start de bouw van de nieuwe lokalen van scouts Menen. Al 42 jaar, sinds 1976, spaart Scouts Menen voor deze nieuwe lokalen. Sinds 2010 is een team aan het werk om alles praktisch te regelen.

 

 

Decennia geduld

 

Pannenkoekenverkopen, scoutsfuiven, braderieën, elke euro twee keer omdraaien, … Sinds 1976 werden alle leiding, leden en sympathisanten van scouts Menen er bijzonder bedreven in. En tot treurens toe hoorden ze: “Komaan, ‘t is voor de nieuwe lokalen”. De moed erin houden was de grootste uitdaging.

 

Simpele lokalen, kostelijke bouweisen

 

Tegen 2010 hadden we  al een mooi bedrag bijeen gespaard. Daarom startten enkele oud-leiders om de plannen te concretiseren.

Al snel bleek dat we nog enkele uitdagingen moesten overwinnen: de huurovereenkomst op de grond vervangen door een structurele oplossing, de stijgende bouwtechnische eisen (EPB, …), de stijgende bouwprijzen,… Bovendien bleek dat er weinig financiële steun te krijgen was bij stad Menen of bij Vlaanderen. Integendeel, de overheid laat jeugdbewegingen ook gewoon 21% BTW betalen op nieuwbouw.

De uitdaging werd daarom in fasen opgedeeld. Te beginnen met de grond regelen en een wind- en waterdicht gebouw zetten. In een tweede fase zouden de essentiële nutsvoorzieningen en sanitair volgen. Ten slotte de ‘minder’ essentiële zaken: binnenschrijnwerk, een poort,…

We beslisten ook om ten allen tijde drie principes te respecteren ‘de activiteiten voor onze leden blijven het belangrijkste’, ‘geen schulden maken’ en ‘geen snelle oplossing, wel degelijke lokalen’.

 

Veel steun van sympathisanten

 

Om de eerste fase te realiseren was er nog geld nodig. Daarom werden er extra geldinzamelacties opgezet met de hulp van ontzettend veel sympathisanten “zowel voor als achter den toog”. De online bakstenenverkoop is er één van.

We konden ook enkele sponsors overtuigen om ons te steunen. Binnenkort gaan we die sponsors voor een lange tijd in de schijnwerpers zetten.

En ook de andere jeugdbewegingen schoten te hulp door de helft van de investeringssubsidie 5 jaar lang aan scouts Menen toe te kennen, in totaal 50.000 euro. Dat maakte dat we in 2017 genoeg geld hadden om een wind- en waterdicht lokaal te bouwen. Alleen de grond moest nog geregeld worden.

 

Scoutsterrein gekocht

 

Het huidige scoutsterrein op Ter Couter huurden we al sinds 1982 van Koekuit Centrum. Deze huurovereenkomst werd om de 9 jaar stilzwijgend verlengd. Om te bouwen hadden we veel langer zekerheid nodig over het gebruik van de grond.

Daarom volgden tussen 2013 en 2018 verschillende gesprekken met Koekuit Centrum. De scouts streefde naar een erfpacht voor 99 jaar tegen een jaarlijkse vergoeding. Dit was financieel de voordeligste oplossing voor de scouts. Koekuit Centrum was het project van scouts Menen gunstig gezind, maar zij hadden ook hun eigen zorgen. Namelijk de vele kosten aan hun wijkcentrum.

Om een oplossing te vinden werd eind 2017 de hulp van notaris Vermeulen ingeroepen om samen met beide partijen de piste van kopen te verkennen. Met succes. Al snel was er een principieel akkoord. Een historische kans voor de scouts, maar tegelijk ook een hap uit het budget. De bouw moest dus uitgesteld worden.

 

Vlucht vooruit dankzij subsidies stad Menen

 

Gelukkig kwam enkele maanden later goed nieuws van stad Menen. De stad zou extra investeren in jeugdlokalen. Dit met het geld van de verzekeringen voor de afgebrande jeugdlokalen in de Zuidstraat. In september 2018 volgde de formele beslissing van de gemeenteraad: er wordt 700.000 euro toegekend aan de vijf jeugdbewegingen met eigen lokalen om te bouwen en verbouwen (Chiro Oskaarke Lauwe, Chiro Pendoender Rekkem, KSA Grenswake Menen, Chiro Mjinde Menen en Scouts en Gidsen J.F.K. Menen)

De subsidie wordt uitbetaald na het voorleggen van facturen en volgens het principe “een euro voor een euro”. Voor elke euro die we investeren, legt de Stad een euro bij. De vijf jeugdbewegingen mochten een voorstel doen aan het stadsbestuur over de verdeling van deze som. Ze waren het snel eens met elkaar.

Op 19 oktober 2018 kreeg Scouts Menen de formele bevestiging van het stadsbestuur dat ons subsidiedossier werd goedgekeurd.

Scouts Menen is de gemeenteraad, het CBS, de jeugddienst en de collega-jeugdbewegingen enorm dankbaar.

 

Nieuwe lokalen klaar voor start scoutsjaar 2019-2020

 

De forse subsidie van stad Menen kwam op het meest ideale moment voor scouts Menen. De plannen waren al maanden klaar dankzij architecte en oud-leidster Bieke Berten. Alleen het geld ontbrak nog door de aankoop van de grond. De subsidie bracht alles in een stroomversnelling. Daardoor konden we samen met de aannemer onmiddellijk een startdatum afspreken.

De ruwbouwwerken starten ten laatste eind maart 2019. Ze zijn normaal gesproken klaar eind mei. In de maanden die volgen gaan we de lokalen verder afwerken met sympathisanten. We hopen dat het nieuwe scoutsjaar 2019-2020 kan starten in de nieuwe lokalen.

 

Vereeuwig jouw naam op ons gebouw

 

Het is nog steeds mogelijk om ons project te steunen. Belangrijker, je vereeuwigt onmiddellijk ook jouw naam op de gevel van onze nieuwe lokalen. Koop daarom een steentje op onze homepage: www.steunscoutsmenen.be

 

Meer informatie:

 

Sven Geldof
Voorzitter Lokalenbeheer Scouts & Gidsen Menen vzw
0491 868 472
sven.geldof@hotmail.com