Officiële lancering bakstenenverkoop

Op 17 oktober 2015 lanceren we onze bakstenenverkoop op de sjordag van scouts Menen.

Bekijk hier de flyer bakstenenverkoop.

Hieronder het programma van de sjordag:
jfk sjordag (1)

Bouwproject terug op snelheid

We kunnen eindelijk nieuwe stappen zetten. Dankzij de beslissing van Stad Menen dat scouts Menen enkele lokalen zal kunnen gebruiken in het nieuwe jeugdcomplex hoeven onze nieuwe lokalen niet zo groot te zijn. Dankzij de beslissing van de Algemene vergadering van de jeugdraad om gedurende 5 opeenvolgende jaren de helft van de investeringssubsidie aan scouts Menen toe te kennen (samengeteld 50.000 euro) is ons project ook financieel haalbaar! En nu vooruit met de geit! In het najaar plannen we een grote geldinzamelactie actie.

Jeugdraad kent 50.000 euro toe aan scouts Menen

Stad Menen voorziet jaarlijks een subsidiebudget van 20.000 euro voor investeringen aan de gebouwen van jeugdbewegingen met eigen lokalen. Het budget wordt in de jeugdraad in onderling overleg verdeeld tussen de jeugdbewegingen. Op de Algemene Vergadering van 27 maart 2015 heeft Jeugdraad Groot Menen de helft van de  investeringssubsidie van Stad Menen voor 5 opeenvolgende jaren toegekend aan scouts Menen. Alle jeugdbewegingen van Groot Menen waren op de vergadering vertegenwoordigd. Sven Geldof en Thomas Dierynck stelden het project van scouts Menen voor (bekijk hun presentatie). Na een uitgebreide vragen- én discussieronde besliste de jeugdraad unaniem. Scouts Menen krijgt jaarlijks 10.000 euro gedurende een periode van 5 jaar. Deze 50.000 euro is een grote stap vooruit en maakt het project haalbaar.

Stadsbestuur beantwoordt onze brief

Op 11 februari 2015 vonden we een brief van het stadsbestuur in onze brievenbus. Het stadsbestuur antwoordt in deze brief op de vragen die we hen eerder schriftelijk gesteld hebben met:

  • een herbevestiging dat we enkele lokalen in het nieuwe jeugdcomplex kunnen gebruiken;
  • een verwijzing naar de Algemene Vergadering van de jeugdraad voor de toekenning van de helft van de investeringssubsidie aan scouts Menen voor een periode van 5 jaar; en
  • de recuperatie van materialen in het bestaande gebouw in PTW wanneer het wordt afgebroken.

Lees hier de brief van het stadsbestuur.

Wordt scouts Menen opgesplitst?

Naar aanleiding van onze derde brief aan het stadsbestuur kregen we nogal wat vragen van leiding, oud-leiding en sympathisanten. Gaan we scouts Menen opsplitsen: de jongste groepen in het nieuwe jeugdcomplex in Park Ter Walle en de oudste groepen op de Koekuit? Velen waren het hier niet mee eens.

En dat hoeft ook niet. Scouts Menen gaat nog altijd voor een nieuwbouw op ons vertrouwde terrein ‘De Koekuit’, laat daar geen misverstand over verstaan. Alleen, als we lokalen kunnen gebruiken in het nieuwe jeugdcomplex in Parkt Ter Walle (PTW), dan moeten we daar gebruik van maken. En wel om de volgende redenen:

  1. Onze huidige lokalen kunnen amper nog verwarmd worden. Als het nieuwe jeugdcomplex in PTW er sneller staat dan onze nieuwe lokalen (áls), dan kunnen we daar tijdelijk onze jongste leden onder brengen zodat ze bij regenweer en in de winter droog en warm zitten.
  2. Door lokalen in PTW te gebruiken hoeft onze nieuwbouw niet zo groot te zijn. Minder groot is minder kostelijk, en daardoor beter haalbaar.
  3. Als onze nieuwe lokalen op de Koekuit er staan kunnen we onze jongste leden daar onder brengen. De oudste leden zijn veel meer mobiel. Zij beschikken bijvoorbeeld over een fiets. Bovendien hebben zij niet zo vaak een lokaal nodig, het zijn ten slotte padvinders. De lokalen in PTW gaan voor hen perfect zijn bij regenweer of koude. Als het mooi weer is komen ze gewoon af naar onze thuisbasis op De Koekuit.

En zo blijft onze groep toch mooi samen!

 

Liefste stadsbestuur (derde brief)

Begin oktober 2014 schreef scouts Menen een derde brief naar Stad Menen. Tijdens de jeugdraad van 26 september 2014 hebben we inzage gekregen in de plannen voor het nieuwe jeugdcomplex in Park Ter Walle. Op basis van deze informatie konden we een antwoord geven op de voorstellen die schepen van Jeugd Vanryckegem tijdens ons overleg in maart heeft gedaan. Lees hier onze derde brief.

Schepen van jeugd overlegt met Scouts Menen

Griet Vanryckegem, schepen van Jeugd, heeft scouts Menen uitgenodigd voor een overleg over de oude lokalen en ons nieuwbouwproject. De aanleiding was de belofte van de schepen van Jeugd om ons dossier voor te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen op 15 januari 2013 en onze brief aan Stad Menen op 22 november 2013 om haar aan die belofte te herinneren. Het overleg vond plaats op 13 maart 2014. Verschillende opties voor steun van Stad Menen werden besproken, onder andere de (on)mogelijkheid tot financiële steun van Stad Menen en de mogelijkheid om lokalen te gebruiken in het nieuwe (nog te bouwen) jeugdcomplex in Park Ter Walle.

In de pers!

De kranten Krant van West-Vlaanderen en Het Nieuwsblad en radio Club FM berichtten over de lokalen van scouts Menen.

Hieronder de artikels zoals ze op 13 december 2013 in beide kranten verschenen zijn. Het artikel uit Het Nieuwsblad staat ook te lezen op de website van Het Nieuwsblad.

Beluister ook het radio-interview op Club FM (14 dec 2013).

Lancering website

De nieuwe website met alle nieuwtjes over de nieuwe lokalen staat online! Tom Broucke maakte het ontwerp en bouwde de website. Sven Geldof voorzag de inhoud.

De Sint op bezoek

In het weekend van 30 november en 1 december 2013 gingen Sinterklaas en zwarte pieten op huisbezoek bij vrienden, oud-leiding en kennissen van de scouts. De sint bracht een bezoekje bij 45 kinderen en zamelde zo € 300 in voor de nieuwe scoutslokalen.

Bedankt aan Cédric, Brecht, Marieke, Caro, Tom, Thomas en Lies om de Sint te helpen.