Onze financiën

 

Onze principes

Van meet af aan heeft het bouwteam (Sven Geldof, Thomas Dierynck, Brecht Tyberghien, Baldewijn Dubaere, Marieke Pottie en de secretaris en groepsleiding van scouts Menen) drie principes voorop gesteld:

  1. We beginnen niet aan een nieuwbouw vooraleer we 100% zeker zijn dat we de nodige financiële middelen hebben om álle kosten te dekken.
  2. Het primaire doel van scouts Menen is fantastische weekendactiviteiten en kampen organiseren voor onze leden. Investeringen in nieuwe lokalen mogen dit op geen enkel moment verhinderen.
  3. We werken gefaseerd: we beginnen met een betaalbaar gebouw dat aan onze minimumbehoeften voldoet en bouwen daar op verder bouwen volgens de beschikbare middelen.

 

Onze bronnen van inkomsten

Om de nieuwbouw te betalen zal scouts Menen verschillende bronnen van inkomsten aanspreken:

  • Het spaargeld van scouts Menen (niet voor niets zeggen we al jaaaren bij elke geldinzamelactie of bij elk evenement: “’t is voor den bouw”.);
  • Sponsoring van bedrijven, serviceclubs, …;
  • De traditionele acties van scouts Menen (jaarlijkse scoutsfuif, ouderavond, pannenkoekenverkoop, …);
  • Acties specifiek voor de nieuwbouw (bakstenenverkoop, kerstmarkt, …);
  • Subsidies van Stad Menen; en
  • Eventueel crowdsourcing (renteloze lening).

 

Gefaseerd werken

Uiteraard zal het nog niet eenvoudig zijn om onmiddellijk een volledige nieuwbouw met alles erop en eraan te betalen. Daarom kiezen we om gefaseerd te bouwen.

Fase 1: We starten met een ruwbouw die wind- en waterdicht is (dak, ramen en deuren) en die het minimum aan nutsvoorzieningen en binnenschrijnwerk heeft.

Fase 2: Op deze ruwbouw bouwen we gestaag verder, naar gelang de beschikbare middelen: buitentrap, meer nutsvoorzieningen, …

Fase 3: Het gebouw is erop voorzien dat er nog een nieuwe vleugel kan aangebouwd worden. Zo kunnen we op lange termijn, wanneer we opnieuw véél geld hebben kunnen sparen, lokalen voor onze oudste groep (jins) aanbouwen.