Schepen van jeugd overlegt met Scouts Menen

Griet Vanryckegem, schepen van Jeugd, heeft scouts Menen uitgenodigd voor een overleg over de oude lokalen en ons nieuwbouwproject. De aanleiding was de belofte van de schepen van Jeugd om ons dossier voor te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen op 15 januari 2013 en onze brief aan Stad Menen op 22 november 2013 om haar aan die belofte te herinneren. Het overleg vond plaats op 13 maart 2014. Verschillende opties voor steun van Stad Menen werden besproken, onder andere de (on)mogelijkheid tot financiële steun van Stad Menen en de mogelijkheid om lokalen te gebruiken in het nieuwe (nog te bouwen) jeugdcomplex in Park Ter Walle.