Wordt scouts Menen opgesplitst?

Naar aanleiding van onze derde brief aan het stadsbestuur kregen we nogal wat vragen van leiding, oud-leiding en sympathisanten. Gaan we scouts Menen opsplitsen: de jongste groepen in het nieuwe jeugdcomplex in Park Ter Walle en de oudste groepen op de Koekuit? Velen waren het hier niet mee eens.

En dat hoeft ook niet. Scouts Menen gaat nog altijd voor een nieuwbouw op ons vertrouwde terrein ‘De Koekuit’, laat daar geen misverstand over verstaan. Alleen, als we lokalen kunnen gebruiken in het nieuwe jeugdcomplex in Parkt Ter Walle (PTW), dan moeten we daar gebruik van maken. En wel om de volgende redenen:

  1. Onze huidige lokalen kunnen amper nog verwarmd worden. Als het nieuwe jeugdcomplex in PTW er sneller staat dan onze nieuwe lokalen (áls), dan kunnen we daar tijdelijk onze jongste leden onder brengen zodat ze bij regenweer en in de winter droog en warm zitten.
  2. Door lokalen in PTW te gebruiken hoeft onze nieuwbouw niet zo groot te zijn. Minder groot is minder kostelijk, en daardoor beter haalbaar.
  3. Als onze nieuwe lokalen op de Koekuit er staan kunnen we onze jongste leden daar onder brengen. De oudste leden zijn veel meer mobiel. Zij beschikken bijvoorbeeld over een fiets. Bovendien hebben zij niet zo vaak een lokaal nodig, het zijn ten slotte padvinders. De lokalen in PTW gaan voor hen perfect zijn bij regenweer of koude. Als het mooi weer is komen ze gewoon af naar onze thuisbasis op De Koekuit.

En zo blijft onze groep toch mooi samen!