De eerste plannen

De eerste plannen in 2013 waren nog fancy. Ondertussen zijn de plannen geëvolueerd en aangepast aan de mogelijkheden. We hebben ze meermaals kritisch bekeken en er alle toeters en bellen afgehaald. Dit maakt ze goedkoper en beter haalbaar. Bekijk hier de nieuwste plannen.

Hieronder lichten we de eerste versie van de plannen toe. Voor alle duidelijkheid, deze zijn niet meer van toepassing.

Gebouw1

Het gebouw

Het gebouw heeft dezelfde oppervlakte als de huidige lokalen. De vorm is iets anders. De lokalen zijn breder en minder langwerpig, waardoor de ruimte functioneler wordt. Op het gelijkvloers zijn er lokalen voorzien voor de jongsten, namelijk de kapoenen en de welpen. Verder wordt op de benedenverdieping sanitair, een multifunctioneel lokaal en een opslagruimte voor kampmateriaal voorzien.  Op de bovenste verdieping zijn de oudste groepen thuis. Er zijn lokalen voor de jongverkenners, de jonggidsen en de verkenners/gidsen. De aparte ruimte op de bovenverdieping (links op de figuur) is voorzien voor de jins, de oudste groep. Ten slotte is er op de bovenverdieping een kleine keuken voorzien.

De inplanting

De lokalen worden verder van de aangrenzende huizen ingepland. Tussen de achtertuinen van de buren en het scoutsterrein wordt een groene buffer aangelegd. Om de parkeeroverlast tegen te gaan onderzoeken we of het mogelijk is om een nieuwe toegang tot het terrein te voorzien via de parking van Koekuit Centrum. Dit kan in de vorm van een grindpad. De toegang via de woonwijk kan hierdoor (minstens op zaterdagnamiddagen) afgesloten worden, waardoor de buren minder verkeershinder in de straat ondervinden.

De grond aan de achterzijde van het gebouw wordt opgehoogd tot net onder de eerste verdieping. Hierdoor is het gebouw beter geïntegreerd in de omgeving.