Nieuwe lokalen

 

De foto’s van de huidige lokalen spreken voor zich. De lokalen hebben hun beste jaren ver achter zich liggen en houden het geen jaren meer uit. Scouts Menen heeft dringend nood aan nieuwe lokalen.

 

De bouwplannen

De stuurgroep is samen met onze architecte Bieke Berten aan de slag gegaan. Ze maakten nieuwe bouwplannen op maat van onze behoeften én de beschikbare middelen.

De eerste plannen in 2013 waren nog fancy. Ondertussen zijn de plannen geëvolueerd en aangepast aan de beschikbare middelen. We hebben ze meermaals kritisch bekeken en er alle toeters en bellen afgehaald. Dat maakt dat ze goedkoper en beter haalbaar zijn.

 

Het gebouw

 

Het gelijkvloers en de verdieping zijn beiden 167 m², samen dus 334 m².

De benedenverdieping is opgedeeld in een materiaalruimte, een polyvalente ruimte, een kleine berging, een sanitair blok en een technische ruimte. Op de verdieping zijn drie lokalen voorzien.

Bekijk hier de plannen van het gelijkvloers en de verdieping van de nieuwbouw: grondplan gelijkvloers en grondplan verdieping.

De ruwbouw zetten we in industriebouw. Deze constructiemethode heeft drie voordelen: snel opgebouwd, voldoet onmiddellijk aan de EPB-eisen en brandveiligheid en er is geen afwerking aan de binnenzijde nodig.

Verder voldoen de plannen aan de wettelijke vereisten:

  • Energieprestatie (isolatie en ventilatie);
  • Integrale toegankelijkheid (onder meer voor personen met een beperking);
  • Brandveiligheid (onder meer voldoende nooduitgangen); en
  • Hemelwater (regenwaterputten en infiltratie).

 

De inplanting

De lokalen worden ter hoogte van de heuvels ingepland. Naast de lokalen komen 3 containers voor materiaalopslag en een “palenkot”.

De bestaande lokalen verdwijnen. In overleg met stad Menen wordt het terrein heraangelegd en voorzien van nieuwe speelimpulsen. Tussen de achtertuinen van de buren en het scoutsterrein wordt een groene buffer aangelegd. Verder komt er op vraag van Koekuit Centrum een afsluiting aan de kant van het voetbalveld. Het terrein blijft publiek toegankelijk via de woonwijk. Om de parkeeroverlast tegen te gaan onderzoeken we of het mogelijk is om een extra toegang tot het terrein aan de kant van de brug te voorzien. Dit kan in de vorm van een grindpad. De toegang via de woonwijk kan hierdoor (minstens op zaterdagnamiddagen) afgesloten worden, waardoor de buren minder verkeershinder in de straat ondervinden.

De grond aan de achterzijde van het gebouw wordt opgehoogd tot net onder de eerste verdieping. Hierdoor is het gebouw beter geïntegreerd in de omgeving.