Scouts Menen heeft uw steun nodig!

Veel gestelde vragen

Hoe bestel ik een baksteen?

Vul het invulformulier in. (Je kunt ook klikken op de knop ‘ik wil mijn steentje bijdragen’ op onze homepagina of hierboven om naar het invulformulier te gaan.)

Hoeveel kost een baksteen?

Voor één baksteen betaal je 40 euro, maar van dat bedrag krijg je 45% van de belastingen terug. Zo betaal je uiteindelijk slechts 22 euro. Lees bij de vraag ‘Wat zijn fiscale attesten?’ hoe we dat gaan regelen met de belastingen en waarom onze bakstenen welgeteld 40 euro kosten.

Wat krijg ik voor die 22 euro?

Ten eerste krijg je van ons een persoonlijke baksteen op de homepage van deze website. Je krijgt de mogelijkheid om deze baksteen zelf in te vullen met:

 • jouw naam, de naam van de persoon aan wie je het steentje wil opdragen (vb. jouw kind, jouw grootouders, …) of de naam van jouw bedrijf;
 • jouw persoonlijke website of die van jouw bedrijf;
 • een persoonlijk bericht van maximum 120 tekens, zoals: “succes met de bouw”; en
 • een afbeelding, bijvoorbeeld een foto of het logo van jouw bedrijf.

Ten tweede vereeuwigt scouts Menen jouw naam. Aan de nieuwe lokalen zal een bedankingsplaat bevestigd worden met jouw naam erop.

Mag ik meer dan 40 euro geven?

Jazeker. Voor alle giften vanaf 40 euro (het wettelijke minimumbedrag) krijgt u 45% terug van de belastingdienst. Dus ook voor giften met meer dan 2 cijfers. Stort het bedrag dat je aan scouts Menen wenst te geven op de rekening van Scouts & Gidsen Vlaanderen. Gebruik onderstaande mededeling zodat ze weten dat de gift voor scouts Menen bedoeld is:

 • IBAN: BE55 4096 5041 4144
 • BIC: KREDBEBB
 • Naam en adres: Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW, Wilrijkstraat 45 2140 Borgerhout
 • Mededeling (belangrijk!): BVG 5-348 JF Kennedy Menen

Hoe moet ik betalen?

Stort het bedrag (40 euro maal het aantal steentjes dat je gekocht hebt) op de rekening van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Gebruik onderstaande mededeling zodat ze weten dat de gift voor scouts Menen bedoeld is:

 • IBAN: BE55 4096 5041 4144
 • BIC: KREDBEBB
 • Naam en adres: Scouts en Gidsen Vlaanderen VZW, Wilrijkstraat 45 2140 Borgerhout
 • Mededeling (belangrijk!): BVG 5-348 JF Kennedy Menen

Lees hier waarom we samenwerken met Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Wanneer is mijn baksteen zichtbaar op de website?

Eerstdaags controleren we jouw naam, foto, website en tekstje. Als de inhoud wenselijk is plaatsen we een beperkte versie van jouw baksteen op de website. In deze beperkte versie van jouw steentje staan jouw naam en jouw foto in grijswaarden. We sturen een e-mail wanneer de voorlopige versie van jouw steentje op onze website staat.

Scouts en Gidsen Vlaanderen bezorgt Scouts Menen op het einde van elke maand een lijst met de namen van iedereen die betaald heeft. Staat jouw naam op deze lijst, dan plaatsen we de definitieve versie van jouw steentje op onze website. In deze definitieve versie van jouw steentje staan jouw naam, jouw foto in kleur, jouw website en jouw persoonlijke tekstje. We sturen opnieuw een e-mail als we een bevestiging kregen van jouw betaling en de definitieve versie van jouw steentje op onze website staat.

Lees hieronder waarom we samenwerken met Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

Hoe werkt die belastingvermindering via fiscaal attest?

Scouts en Gidsen Vlaanderen kent fiscale attesten toe aan iedereen die één of meerdere bakstenen schenkt aan scouts Menen. De belastingsdienst geeft belastingvermindering ter waarde van 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. De belastingvermindering kan oplopen tot 50%, afhankelijk van het loon. Om een fiscaal attest te kunnen krijgen moet de gift minstens 40 euro bedragen. Daarom kosten onze bakstenen trouwens ook 40 euro. Meer informatie op de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.

Moet ik zelf nog iets doen om die belastingvermindering te krijgen?

Nee, je hoeft hier zelf niets voor te doen. Uit jouw overschrijving haalt Scouts en Gidsen Vlaanderen alle nodige gegevens. Deze informatie bezorgen ze aan de FOD Financiën en wordt door hen aan jouw belastingdossier toegevoegd.

Geldt deze belastingvermindering ook voor mijn onderneming?

Jazeker. Alle stortingen vanaf €40 krijgen een attest voor de belastingen, zowel particulieren als ondernemingen.

Waarom werken we samen met Scouts en Gidsen Vlaanderen?

Alleen giften aan erkende verenigingen of instellingen kunnen recht geven op de belastingvermindering met een fiscaal attest. Deze verenigingen of instellingen zijn ofwel uitdrukkelijk opgenomen in de wet ofwel erkend door de minister van Financiën of bij koninklijk besluit.

Scouts Menen is niet erkend en kan dus geen belastingvermindering geven. Scouts en Gidsen Vlaanderen is wél erkend. Door de bakstenen te betalen aan hen krijgt elke koper van een baksteen wel een belastingvermindering (meer info over de belastingvermindering via fiscale attesten). Scouts en Gidsen Vlaanderen stort al het geld vervolgens door naar Scouts Menen.

Wat doet Scouts en Gidsen Vlaanderen nog voor scouts Menen?

 • Gratis 250 overschrijvingsformulieren toesturen
 • Elke maand een storterslijst doorsturen met alle personen die die maand gestort hebben voor jullie project
 • Fiscale attesten bezorgen aan alle storters (1x per jaar)
 • Het bedrag doorstorten naar de groepen

Voor elke storting rekenen ze voor hun diensten 2% administratieve kosten aan. Dat is dus 80 eurocent per baksteen.

Iemand wil een baksteen kopen maar kan niet op internet, wat nu?

Een echte scouts staat altijd klaar om anderen te helpen. De boodschappen van een oud vrouwtje helpen dragen? Een blinde man de uitgang van het station helpen vinden? Een kookreceptje van het internet halen voor grootmoeder? Allemaal geen probleem. Misschien kun jij deze persoon helpen om op onze website een baksteen te kopen.

Vond je geen antwoord op jouw vraag?

Stuur een mailtje met jouw vraag naar marieke@steunscoutsmenen.be