Zwoegen en zweten voor nutsleidingen

Dit weekend werden de nutsleidingen gelegd voor water, gas en elektriciteit. Daarvoor moest een geul van 1 meter diep gegraven worden tussen het gebouw en de straat. Een totale afstand van zo’n 80 meter.

We konden alweer rekenen op onze gouden vrijwilligers. De helden van dienst waren deze keer Baptist Persyn, Bart Vantyghem, Brecht Tyberghien, Dieter Dragon, Joachim Debeuf, Jonathan Cools, Louis Cools, Luc Berten, Pieter Boucique en Thomas Seynaeve.

Het bleek een waar berewerk. “We wisten dat het terrein in het verleden gedempt is geweest. Maar de aarde die daarvoor gebruikt werd houd je niet voor mogelijk. We stootten continue op immense stenen,” sprak Brecht Tyberghien achteraf.

Dikke merci mannen! En bedankt aan Marieke Pottie en Stephanie Van Rumbeke voor de catering.